Appreciated and Abandoned Books IV. Reading

Kondase Keskus

-

2021

20.01. – 22.05.2021
Kondase Keskus
Appreciated and Abandoned Books IV. Reading
Hinnatud ja hüljatud raamatud IV. Lugemine
Virutaaltuur https://www.facebook.com/watch/?v=205043584412303

This exhibition by sculptor and paper artist Anne Rudanovski – the fourth exhibition of the series Appreciated and Abandoned Books studying the meanings of and raising questions about the book as a format – is a visual cultural-anthropological research focusing on reading and everything it entails. Its methodological basis is observation, statistics, and research in this field, as well as personal experience and the artist's position. The historical background of the building of the Kondas Centre creates the context for the exhibition, and a place-specific environment. It has inspired one of the conceptual axes of the exhibition. Namely, the former vicarage at 8 Pikk street housed Viljandi’s central library for 54 years. Reading as a cultural phenomenon concerns all of us; it is integrated in our complex perception of the world. The year 2010 was the Reading Year in Estonia, aiming to bring reading into the spotlight and counterbalance the decline in reading habits. How will we read in ten years? What standards have we adopted, unnoticed? Books and readers, the relationship between the two in the changing times – READING, these are the keywords of this exhibition.

Sometimes it seems that we are living three (or even ten) lives at a time. One of these is the life of reading.

Living a reader’s life is not easy, because it tends to steal. It takes an hour here, another there, forgetting irresponsibly, or being tormented with guilt, while the other lives are making their demands. The secret meetings remain, however, and thinking of the books that are waiting for you give energy to live the other lives. I understand how happy I am. As you read the meaning from the letters, the world will change, and experience brings meaning to where meanings without letters begin. ꟷ How do you know? My third life is reading.

Acknowledgements: Estonian Cultural Endowment, Pallas Art College, Fahrenheit 451º independent book store, FP2, TYPA, Evelyn Reemann, Rasmus Eist, Mare Hunt

The exhibition is supported by Estonian Cultural Endowment.

____________________________________________________________________________________________

See on Anne Rudanovski raamatu kui trükikunstiteose tähendusi uurivate näituste seeria „Hinnatud ja hüljatud raamatud” neljas näitus, visuaalne kultuurantropoloogiline uurimus, mille keskne teema on lugemine ja sellega kaasnev. Väljapanek tugineb vaatlusel, statistikal ja valdkonna uurimustel, samuti kajastuvad seal autori isiklikud kogemused ja kunstnikupositsioon.

Näitusele annab erilise tähenduslikkuse Kondase keskuse hoone ajalooline taust - nimelt oli Viljandi keskraamatukogu kodu 54 aastat just endines pastoraadihoones Pikk t 8.

Raamatute lugemine puudutab meid kõiki ja kujundab me maailmapilti. Aasta 2010 oli Eestis lugemisaasta, et taas tähtsustada seda kahaneva populaarsusega vaimset tegevust. Kuidas me loeme kümne aasta pärast? Millised põhimõtted oleme enesele märkamatult omaks võtnud? Raamat ja lugejad, nende suhe muutuvas ajas, lugemine ise - need on selle näituse märksõnad.

Näitust ja virtuaaltuuri toetab Eesti Kultuurkapital.

Näituse virtuaaltuur
Kondase Keskuse ajutisest näitusest "Hinnatud ja Hüljatud raamatud IV. Lugemine." valmis pooletunnine virtuaaltuur, kus skulptor ja paberikunstnik Anne Rudanovski tutvustab oma sarja "Hinnatud ja Hüljatud raamatud" näituse neljandat osa "Lugemine", mis uurib raamatut kui kultuurifenomeni ning lugeja ja raamatu suhet muutuvas ajas. Tuur kulgeb kunstniku selgituste saatel läbi nelja näituseruumi, jagunedes neljaks omavahel seotud teemaks nagu "kohtumine", "võimalused", "kahekõne" ja "vaikus".
https://www.facebook.com/watch/?v=205043584412303

Kondase Keskus

Photo: K. Kohjus