Forselius’ boy. Still reading

University of Tartu Library

-

2022

Installation Forselius' boy. Still reading at the University of Tartu Library

Anne Rudanovski's installation plays with the idea of reading in the future. She writes: "The habitually attractive bookshelf is out of date. It is petrified in foam plastic and there is no return to paradise. But the boy-reader of Forselius's day has grown into a giant adolescent who still reads. What's going on? How does he do it?"

The installation is based on historical facts about the spread of literacy among Estonians in the 17th century, symbolised by the story of Forselius and Ignatsi-Jaak. In 1684, Bengt Gottfried Forselius took two boys, one of whom was Ignatsi-Jaak, to the King of Sweden to show that Estonians were capable of learning and could read. The king was so impressed by the boys' reading and singing that he gave them each a gold coin. This was soon followed by the king's order to establish a school in every parish in Estonia and Livonia.

_____________________________________________________________________

[EST] Installatsioon “Forseliuse poiss. Ta ikka loeb” Tartu Ülikooli raamatukogus

Anne Rudanovski installatsioon mängib tuleviku lugemise mõttega. Ta kirjutab: „Harjumuspäraselt ligitõmbavast raamaturiiulist on aeg üle käinud. See on kivistunud vahtplastis ja tagasiteed paradiisi ei ole. Lugeja-poisist Forseliuse päevilt on aga kasvanud hiiglasekasvu nooruk, kes ikka loeb. Mis toimub? Kuidas ta seda teeb?“

Installatsiooni aluseks on ajaloolised faktid eestlaste lugemisoskuse levikust 17. sajandil, mille sümboliks võib lugeda Forseliuse ja Ignatsi-Jaagu lugu. Bengt Gottfried Forselius viis 1684. aastal Rootsi kuninga juurde kaks poissi, kellest üks oli Ignatsi-Jaak, et näidata eestlased on õpivõimelised ja oskavad lugeda. Poiste lugemise ja laulmise oskus jättis kuningale nii hea mulje, et ta kinkis mõlemale ühe kuldraha. Peatselt järgnes kuninga korraldus asutada kool igasse Eesti- ja Liivimaa kihelkonda.

https://kirjandusfestival.tartu.ee/anne-rudanovski-kohaspetsiifiline-installatsioon-forseliuse-poiss-ta-ikka-loeb-2-05-2-06-22-tartu-ulikooli-raamatukogus/

Installatsioon kuulub Tartu Ülikooli raamatukogule.
Photo: Jonna sõber